Category Archives: میلگرد آلومینیوم

کاربرد میلگرد آلومینیوم

میلگرد آلومینیوم

این محصول را می توان از نظر آلیاژ به چند دسته تقسیم کرد به طور مثال آلیاژهای سری ۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ از سری های دیگر مقاوم و دارای استحکام بیشتر است اما آلیاژ سری ۵۰۰۰ خواص جوش پذیری و مقاومت به خوردگی بالاتری دارد و آلیاژهای سری ۶۰۰۰ شکل پذیری خوبی دارند. در ایران بیشترین […]

Call Now Button